Ansvarsfraskrivelse

VIGTIGT:

Du bedes følge sikkerhedsoplysningerne i brugsanvisningen med henblik på sikker og effektiv brug af produktet.
INNOVO bør kun klargøres og anvendes i henhold til instruktionerne i brugsanvisningen, quick start-guiden og websitet.

INNOVO må ikke bruges hvis:

 • du har en pacemaker, implanteret defibrillator eller anden implanteret elektronisk enhed.
 • du har en formodet eller diagnosticeret hjertesygdom, i så fald skal du konsultere en læge først.
 • du er gravid.
 • du har en metalenhed implanteret i abdominal- eller bækkenområdet, inklusive spiral (IUD).
 • du har epilepsi eller er under lægeligt opsyn grundet kognitiv dysfunktion.
 • brugen af produktet gør det nødvendigt at anbringe det på kropsområder, hvor der indgives lægemidler/medicin via injektion.

VENT med at bruge INNOVO indtil:

 • mindst seks uger efter du har født (spørg en læge til råds først).
 • mindst tre måneder efter du har fået foretaget kejsersnit (spørg en læge til råds først).
 • den mest intensive menstruationsperiode er overstået.

 

Advarsler og forholdsregler

Advarsler:

 • stimuleringen må hverken sendes hen over eller igennem hovedet, hen over øjnene, munden eller halsen (særligt halspulsåren). Der må heller ikke placeres gelpuder på brystet, den øverste del af ryggen eller hen over hjertet.
 • gelpuder tæt på brystkassen giver øget risiko for hjerteflimmer.
 • der må ikke sendes stimulering hen over brystet, idet tilførslen af elektrisk strøm til brystet kan forårsage forstyrrelser i hjerterytmen, i værste fald med døden til følge.
 • der må ikke sendes stimulering til åbne sår eller udslæt. Det samme gælder for hævede, røde eller betændte områder eller hudlidelser (f.eks. årebetændelse, thrombo-phlebitis, åreknuder).
 • der må ikke sendes stimulering direkte til eller i nærheden af kræftlæsioner.
 • der må kun sendes stimulering til normal, intakt, ren og sund hud.
 • der må ikke udsendes stimulering ved samtidig brug af elektronisk overvågningsudstyr (f.eks. hjertemonitor, EKG-alarmer), idet funktionen af disse kan forstyrres af den elektriske stimulering.
 • der må ikke tilføres stimulering i kar- eller brusebad.
 • du må ikke modtage stimulering, mens du kører bil, betjener maskiner, cykler eller dyrker enhver anden form for aktivitet, hvor elektrisk stimulering kan medføre risiko for personskade.
 • må ikke bruges tæt på udstyr til kortbølge- eller mikrobølgeterapi, idet dette kan forstyrre stimulatorens output.
 • trådløst kommunikationsudstyr såsom enheder til trådløse hjemmenetværk, mobiltelefoner, trådløse telefoner,
 • basestationer og walkie-talkies på mellem 1W til 10W kan påvirke dette udstyr og skal holdes mindst 2,3 til 7,3 meter væk fra betjeningsenheden.
 • denne betjeningsenhed må kun bruges sammen producentens anbefalede støttebandager, ledninger, gelpuder og tilbehør.
 • du skal altid sikre dig, at opladeren/strømforsyningen er placeret, så det er nemt at trække stikket ud af kontakten.
 • udstyret frakobles strømforsyningen ved at tage opladeren/strømstikket ud af stikkontakten.
 • Innovo må kun forbindes med kabler og stik, der er stillet til rådighed af Atlantic Therapeutics. Du må aldrig forbinde computerkabler til betjeningsenheden.
 • samtidig forbindelse til kirurgisk højfrekvensudstyr kan resultere i forbrændinger på huden under gelpuderne og skader på stimulatoren.
 • produktet må ikke anvendes sammen med andre produkter, som udsender elektrisk strøm til kroppen (f.eks. interferensstimulatorer eller andre muskelstimulatorer).

Forholdsregler

 • langtidsvirkningen af elektrisk stimulering er ukendt.
 • må kun bruges af voksne.
 • Innovo skal holdes uden for børns rækkevidde.
 • visse brugere vil evt. reagere på den elektriske stimulering eller det strømledende medium med hudirritation eller hypersensitivitet.
 • brugere med en formodet eller diagnosticeret hjertesygdom skal følge deres læges forholdsregler.
 • brugere med formodet eller diagnosticeret epilepsi skal følge deres læges forholdsregler.
 • vær forsigtigt, hvis du har tendens til indre blødninger, f.eks. efter en skade eller et brud.
 • vær forsigtigt, hvis du for nyligt har fået foretaget et kirurgisk indgreb. Stimulering kan skade helingsprocessen.
 • vær forsigtigt, hvis stimuleringen påføres hudområder uden normal følsomhed.
 • produktet holdes væk fra børn grundet risikoen for kvælning igennem ledningen eller små afbrækkede dele.
 • opbevar dette produkt utilgængeligt for kæledyr og skadedyr.
 • gelpudernes størrelse, form og type kan påvirke sikkerheden og effektiviteten af den elektriske stimulering og registrering.
 • det kan medføre ubehag eller hudforbrændinger, hvis de stimulerende gelpuder er for små eller ikke er anbragt korrekt.
 • du skal kontakte producenten af denne elektriske stimulator, hvis du ikke er sikker på, om dine gelpuder kan anvendes sammen med denne stimulator.
 • dine gelpuder og støttebandager må ikke deles med andre. Hver enkelt person skal have sit eget sæt gelpuder og støttebandager med henblik på at forebygge krydsinfektion.
 • udskift gelpuderne, hvis de ikke længere hæfter ordentlig til huden. Se afsnittet om pleje af dine gelpuder for yderligere oplysninger.
 • selvom dette produkt overholder EMC-direktivet, kan det stadig virke forstyrrende på ekstra følsomt udstyr. Sker dette, skal du flytte betjeningsenheden længere væk eller slukke den helt.
 • når du er færdig med en behandlingssession, skal du altid huske at slukke betjeningsenheden.
 • hvis du er i tvivl, skal du altid søge lægehjælp.
 • hvis du vil flytte rundt på gelpuderne under behandlingen, skal du altid stoppe eller pause betjeningsenheden først.
 • dette produkt kan levere strømtætheder på over 2mA/cm2, hvis det bruges sammen med små gelpuder under høj intensitet.
 • lad være med at røre gelpuderne, stikforbindelserne eller stifterne med dine fingre under stimuleringen. Stop eller sæt betjeningsenheden på pause, inden du rører gelpuderne.
 • vi anbefaler dig at benytte toilettet, inden du starter behandlingen.
 • tjek altid produktledningerne inden brug, og undlad at bruge produktet ved nogen former for ledningsskader.

Læs mere i den medfølgende manual.